Son Güncelleme:
23/02/2024 - 18:03

Eğitim Süresi

 • Bölümüzdeki programların öğrenim süresi 4 yıldır.
 • ODTÜ’de eğitim dili İngilizce olduğundan programımızı kazanan öğrenciler, hazırlık sınıfına devam ederler.
 • Yeterli düzeyde İngilizce bilen öğrencilerimiz, akademik yılın başında yapılan sınavdan yeterli puanı aldıkları taktirde hazırlık sınıfını atlayarak 1. sınıf derslerini almaya başlayabilirler.

Alınan Dersler

Bölümümüz öğrencileri eğitim-öğretim süreci içerisinde;

 • Fen Bilgisi, İlköğretim Matematik, Matematik, Fizik ve Kimya alanındaki derslerin yanı sıra, bu alanların öğretimine yönelik teorik bilgi ve pratik uygulamalar içeren dersler ile genel pedagoji derslerini;
 • Bölümümüzden ve diğer bölümlerden kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçmeli dersleri almaktadır.

Çift Anadal, Yandal Olanakları

Bölümümüz öğrencilerinin çift anadal veya yandal programına başvurarak bu program dahilindeki dersleri takip etme olanakları vardır.

Yurt Dışı Eğitim Olanakları

Öğrencilerimiz lisans eğitimleri sırasında, Erasmus+ programı ile yurtdışında eğitim alabilirler ve mevlana değişim programına katılabilirler.

İş Olanakları

Mezunlarımız;

 • devlet okullarında ya da özel okullarda branş öğretmeni,
 • yurt dışında ingilizce eğitim veren okullarda öğretmen,
 • yurt içi ve yurt dışında yüksek öğretim kurumlarında akademisyen,
 • eğitsel içerik geliştiren özel şirketlerde eğitsel tasarımcı ve eğitim uzmanı,
 • toplum ve bilim merkezlerinde uzman,

olarak çalışabilmektedir.

Fiziksel Olanaklar

Bölümümüz öğrencilerinin kullanımına sunulan fakülte bünyesindeki 3 bilgisayar sınıfına ek olarak;

 • Matematik laboratuvarı
 • Fizik laboratuvarı
 • Kimya ve Biyoloji laboratuvarları

bulunmaktadır.