Son Güncelleme:
29/01/2019 - 17:12

İlköğretim Anabilim Dalı

2018 - 2019 Eğitim Yılından İtibaren Uygulanacak İlköğretim Programları

2018 - 2019 Eğitim Yılından İtibaren Uygulanacak Ortaöğretim Programları

Fizik Eğitimi

*4 senelik programa göre değişen ders kodlarını bu tablodan görebilirsiniz.

Kimya Eğitimi

*4 senelik programa göre değişen ders kodlarını bu tablodan görebilirsiniz.

Matematik Eğitimi

Açılacak Seçmeli Dersler